Teaterresan Nov 2016

Här är bider som Cai tog vid teaterresan till Oscarsrevyn.