Polisturen med hållen snurr och frisnurr som avslut.