Lite blandade klipp.

En liten kavalkad över våran verksamhet.

NGDF

Nygammal Dansförening

Senaste nytt:

14. Sep, 2022

Motionsdans: Gammeldans och Gillesdanser

Hej alla NGDF-dansare!
Nu har vi glada nyheter!
Kommande tisdag den 20 september kommer vi att starta upp motionsdansen igen efter det långa pandemiuppehållet.
Vi kommer som vanligt att dansa gammeldanser och gillesdanser undet ledning av Gullevi Ågren.
Tid är som tidigare från kl.19.00 till 21.00. Entré 30 kr.
Välkomna till Malmabergs mötesplats.
NGDF
Angående våra kurser, så har vi fortfarande problem med tillgång till lokalen på helger, så vi måste tyvärr avvakta med kurserna tills vi får klara besked.
DS

18. Jan, 2022

Årsmöte

Idag har det hållits årsmöte i NGDF, Samtliga ledamöter var till förfogande till omval och samtliga omvaldes enligt följande.
Ordförande:
(2 år) Frank Nilsson
Kassör:
(1 år) Lars Sundman
Styrelseledamöter:
(1 år) Kerstin Damberg
(1 år) Gullevi Ågren
(2 år) Tori Ekström
Suppleanter:
(2 år) Cai Lagerström
(1 år) Jeanetthe Wallenius
Revisor:
(2 år) Johan Franzén
Revisorsuppleant:
(1 år) Lars Harrsjö

På årsmötet beslutades att medlemsavgift för 2020 inte tas ut av medlemmarna, då vi för närvarande inte har några aktiviteter på grund av rådande Coronapandemi.

1. Jan, 2019

Swishbetalning

Det går bra att använda Swish för betalning av kurser m.m
Nummer för Swishbetalning är 123 183 5420
Ange vad betalningen avser i meddelanderutan, ex. Gammel Ny, Bugg forts, Motion.

Träffas och dansa gammalt och bugg!

🙂Dansa dig glad!

Klicka här för info om tisdagarnas motionsdanser

Nu finns några av de gillesdanser som vi dansar på tisdagarna inlagda under Video.  (Klicka här)

NGDF lokal, Malmabergs Mötesplats, Släggargatan 3, Västerås

Kurser som passar alla!